Politiker förstår inte krisstöden!

Att politiker talar om att utöka utdelningsförbudet tyder på kraftigt bristande insikt om permitteringsstödet, skriver tre företagare på SvD Debatt.

Debattörerna vänder sig emot uppfattningen att företagen fått stöd genom permitteringsstödet, då detta faktiskt är ett stöd till de anställda.

De svenska permitterings­stöden har inneburit att en anställd kunnat vara ledig till exempel en dag i veckan, det vill säga på 20 procent. Under denna lediga dag har den anställde ändå fått nästan fullt betalt. Kostnaden för att betala för den lediga dagen har till största delen tagits av staten, men även företaget som deltagit i programmet har fått ta en del av kostnaden för ledigheten. Samtidigt har företagen givetvis fortsatt betalat fullt ut för de dagar i veckan den anställde faktiskt arbetat. Kontentan för företagen, av att delta i programmet, har alltså blivit att kostnaden per arbetad timme har ökat, inte minskat. skriver debattörerna på svd.se

Att därför tvinga företag att spara sina vinstmedel på bankkonto, istället för att sätta utdelat kapital i rörelse genom produktiva investeringar gynnar varken stat eller arbetstagarkollektiv och definitivt inte svensk samhällsekonomi, skriver de tre företagarna på SvD Debatt.

Läs mer på SVD debatt

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar