Nytt skatteförslag hotar 3:12 regler

Smiling white female trainee in clothing design studio

Under måndagen lade Finanspolitiska rådet fram ett förslag på reformerat skattesystem med en platt skatt. Förvärvsinkomster bör beskattas enhetligt oavsett inkomst. Skatten på kapital bör vara densamma som för inkomst av tjänst och momsen bör vara enhetlig enligt rådet.

– Skattesystemet kan göras både enklare och samhällsekonomiskt effektivare utan att minska intäkterna eller öka klyftorna, säger rådets ordförande Harry Flam.

Förslaget, om det blir verklighet, innebär att alla med en månadslön på 49 000 kronor eller mindre ska betala samma skattesats. Set som ofta omnämns som ”platt skatt”.

Inkomster över 49 000 kr per månad skall betala statlig skatt, vilken föreslås sänkas från dagens 20 till endast 5 procent.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger sig välkomna förslaget från expertmyndigheten.

”Rapporten lyfter till exempel att jobbskatteavdraget gör det svårt att förstå för folk vilken skatt de egentligen betalar”, skriver Finansminister Magdalena Andersson till TT.

Finanspolitiska rådet föreslår vidare höjda skatter på kapital, fastigheter och bostäder. Dessa skall omfattas av en enhetlig kapitalskatt. Det innebär att småföretagare riskerar att få försämrade 3:12 regler då det föreslås att hela kapitalinkomsten skall tas upp till beskattning istället för idag endast två tredjedelar.

Momsen föreslås på samma sätt som inkomstskatten och kapitalskatten läggas en enhetlig nivå om 21 procent.

Grunden för ovanstående förslag är en överenskommelse mellan januaripartierna om att reformera skattesystemet till ett mer enhetligt, överskådligare och effektivare med så få skattesatser som möjligt.

Finanspolitiska rådet föreslår att den statliga inkomstskatten som börjar vid en inkomst på 509 000 kronor sänks från dagens 20 till 5 procent. För inkomster upp till det taket blir skatten enhetlig.

Om förslaget genomförs så visar Finanspolitiska rådets beräkningar att arbetskraftsutbudet ökar, liksom sysselsättningen. Vidare så väntas arbetslösheten minska något och BNP stiga. 

Förslaget riskerar att slå hårt mot jobb och välfärd 

Finansminister Magdalena Andersson (S) välkomnar förslaget från Finanspolitiska rådet och säger att det finns behov att minska incitamenten för inkomstomvandling genom 3:12. 

Företagarförbundets näringspolitiske talesperson, Mathias Rebane säger att om 3:12 reglerna skall neutraliseras så är det viktigt att småföretagares investeringar i de egna företaget premieras på ett annat sätt annars riskerar vi att investeringarna sker i trygga fonder eller storföretag, vilket skulle leda till minskad företagsamhet och då 4 av 5 jobb skapas i dessa små och medelstora företag så slår det stenhårt mott jobben och välfärden.

Läs mer här

 

Förslaget i punktform

  • Enhetlig inkomstskatt upp till gränsen för statlig skatt.
  • Sänkt statlig skatt från 20 till 5 procent.
  • Likformig beskattning av förvärvs- och kapitalinkomster.
  • En enhetlig momsnivå på 21 procent.
  • Beskattningen av kapitalinkomster, inklusive inkomster i form av hyresvärdet av boende i småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet, får en enhetlig skattesats.
  • Fastighetsavgiften avskaffas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr