Mats Assarsson (Helsingborg) fick förnyat förtroende som ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare vid årets förbundsstämma och omvaldes på ett år..

Ritva Alaniemi (Täby), Per-Olov Norlander ( Jönköping), och Gina Setréus (Stockholm) omvaldes på två år som ordinarie ledamöter. Simon Blonér (Helsingborg) är ny ledamot på ett år.

Kvarvarande som ledamöter till 2017 är Hans Hermansson (Kristianstad) och Magnus Hedenberg (Göteborg). Som suppleant på 1 år valdes Gunvor Andersson (Kisa).

Mer info om styrelsen hittar du här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.