Mats Assarsson (Helsingborg) fick förnyat förtroende som ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare vid årets förbundsstämma och omvaldes på ett år..

Ritva Alaniemi (Täby), Per-Olov Norlander ( Jönköping), och Gina Setréus (Stockholm) omvaldes på två år som ordinarie ledamöter. Simon Blonér (Helsingborg) är ny ledamot på ett år.

Kvarvarande som ledamöter till 2017 är Hans Hermansson (Kristianstad) och Magnus Hedenberg (Göteborg). Som suppleant på 1 år valdes Gunvor Andersson (Kisa).

Mer info om styrelsen hittar du här