Låt inte Skatteverket driva småföretagen i konkurs

Företagarförbundet  Mathias

DEBATT
Många mindre företag har utnyttjat ”stödet” att skjuta upp moms och arbetsgivaravgifter med ett så kallat tillfälligt anstånd. De som ansökte i starten av pandemin har fått krav på inbetalning redan i våras, men haft möjlighet att skjuta upp betalningen i ytterligare ett år. För de som ansökte om tillfälligt anstånd efter sommaren förra året väntar krav på inbetalning nu. Då många fortfarande är hårt drabbade av pandemins effekter innebär detta ytterligare ekonomiska utmaningar utöver det som missad omsättning fördröjda Permitteringsstöd har inneburit för småföretagen. Företagarförbundet befarar att många mindre företag kommer att duka under i och med detta och att många arbetstillfällen kommer att gå förlorade. Mitt under brinnande kris sågs stödet som en livlina och många trodde inte att pandemin skulle hålla i sig så länge som den gjort. Den kortsiktiga hjälpen var bra för ett år sedan men konsekvensen är att nu skall dessa lån återbetalas och det saknas medel för att klara av detta då pengarna använts till att betala löner i väntan på korttidsstöden från Tillväxtverket.

Möjlighet finns att förlänga anståndet i ett år, men sedan väntar samma problematik igen.

Möjligheten öppnades tidigt i pandemin och redan från januari 2020 kan man få tillfälligt anstånd med moms och arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften kan man få anstånd för maximalt 7 månader (redovisningsperioder) Och få skatten framskjuten 12 månader. Beroende på hur ofta man redovisar moms  kan man få anstånd för 6 månader, om man har månadsredovisning  eller två kvartal, om man kvartalsredovisar, eller ett helår, om man redovisar moms 1 gång per år. Inbetalningen kan skjutas upp 12 månader. När anståndet gått ut kan man ansökan om förlängning i ytterligare ett år. Men sannolikt ser situationen likadan ut då.

Ett långfristigt lån är lösningen

Dessa små företag kan omöjligtvis mitt under brinnande pandemi hinna bygga upp omsättning och överskott att betala både innevarande moms och arbetsgivaravgifter samt de framskjutna avgifterna från anstånd 2020 eller 2021. För att dessa skall ha en chans att överleva och fortsätta att sysselsätta personal och leverera tjänster och service i samhället måste de ges möjlighet att betala av lånet på skattekontot  på mellan 5-7 återbetalningstid. Detta ger dessa företag chansen att återhämta sig och bygga upp resultat för att klara både återbetalning av moms och arbetsgivaravgifter samtidigt som personal kan behållas och arbetstillfällen räddas.

Småföretagarkommission och småföretagarminister

Tillsätt en kommission för att stimulera småföretagandet och jobbskapande i dessa. Utse även en småföretagarminister som får till uppgift att underlätta tillväxten av dessa 1 miljon småföretag redan nu för att påskynda återhämtningen efter Corona och sätt på allvar i gång arbetet med att nå Europas lägsta arbetslöshet.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

www.ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr