Fyra av fem möten är meningslösa

En ny undersökning av Mötesutveckling.se visar på att svenska tjänstemän lägger fyra veckor per år på meningslösa möten. Den totala andelen mötestid för tjänstemän uppgår till fem veckor, men bara en femtedel anser att alla eller nästan alla av deras möten har ett tydligt syfte eller mål.

Att mötas och diskutera för att komma fram till ett beslut är det som de flesta mötesdeltagare blir glada av. Och som i de flesta fall betraktas som meningsfullt med möten. Ändå så visar undersökningen att mindre än hälften, 43 procent är säkra på vad som bestämts efter ett möte.

Fem viktiga saker som skapar meningsfulla möten

Struktur: Varför ska vi ses? Vad ska vi uppnå? Vad ska vi prata om? Det vill säga syfte, mål och agenda.

Underlag: För att kunna förbereda sig inför mötet är besluts- eller förberedelsematerial inför mötet av stor vikt. Mötespunkter kan lätt delas upp i tre typer: Informationspunkt, diskussionspunkt, beslutspunkt.

Rätt personer: De som är med på mötet ska beröras av frågorna. Ska ett beslut fattas är det viktigt att de som är med på mötet också har befogenhet att fatta beslut.

Fokus: Att hålla fokus på mötet handlar om att alla blir involverade och att deltagarna inte håller på med annat.

Avslut: Ett effektivt möte avslutas med att alla vet vilka slutsatser och beslut som har tagits

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar