Fyra anledningar att bry sig om AI

Foto Per Wahlberg

Modern AI-teknik kan göra stor skillnad hos många företag. AI-specialisten Astrid Sjögren berättar hur AI kan användas för att exempelvis spara pengar eller bli effektivare.

– Det vanliga är att företag använder AI för att hantera problem eller flaskhalsar i den befintliga verksamheten, säger Astrid Sjögren, projektledare och affärscoach på AI Sweden. Den potentiella nyttan av AI kan delas in i fyra dimensioner – automatisering av tråkigt arbete, kostnadsoptimering, snabbare och bättre resultat samt förbättrad kundupplevelse.

Som exempel på en organisation som har automatiserat tråkigt arbete nämner Astrid Bolagsverket:

– Myndigheten hade personal som sorterade och skickade vidare inkommande mail till rätt avdelning. Ett tidskrävande och inte så roligt arbete. Efter att en AI hade tittat på alla gamla mail kunde den sortera 60 procent rätt. Det sparade mycket tid och planen är att fortsätta förbättringen.

En svensk matvarukedja får fungera som exempel när det gäller kostnadsoptimering.

– Företaget tränade en AI på ett års försäljningsdata från 40 butiker, säger Astrid. Modellen tog även hänsyn till bland annat trender och väder. Sedan gav den rekommendationer för hur mycket av olika varor respektive butik skulle köpa in. Lagerhållningen blev effektivare och svinnet minskade.

Snabbare och bättre resultat nådde ett svenskt företag som varmpressar metallgods.

– Företaget tränade en AI på att förutse produktionsstörningar. Resultatet blev mycket lyckat då AI:n kunde förutse större störningar upp till 15 minuter innan de riskerade att inträffa. Det innebar att man kunde göra en snabb underhållsinsats i stället för att få ett längre stopp i produktionen.

Bättre kundupplevelser är målet för ett svenskt företag som kombinerar AI, värmekamerateknik och smartphone för en smärtfri pre-screening som lokaliserar tidiga stadier av bröstcancer.

– Med hjälp av tekniken kan en icke-specialist inom hälso och sjukvården utföra screeningen med värmekamera, säger Astrid. Därefter gör en AI avancerad bild- och riskanalys, varpå patienten vid behov hänvisas till specialist.

Utöver de här fyra dimensionerna finns ytterligare två sätt som AI kan göra affärsnytta, för företag som verkligen vill söka sig utanför boxen.

– Det handlar dels om att med hjälp av AI utveckla nya produkter och tjänster, dels om att utveckla nya affärsmodeller, säger Astrid. Men det är sällan så befintliga företag börjar använda AI. Sannolikt skapas snabbast värde via någon av de första fyra dimensionerna.

Text: Stefan Hedner

Foto: Adobe Stock

Möjlig nytta med AI

1. Automatisera tråkigt arbete

2. Kostnadsoptimera

3. Snabbare och bättre resultat

4. Bättre kundupplevelser

5. Nya produkter eller tjänster

6. Nya affärsmodeller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr