Förslag om att införa kilometerskatt på bilar

Bilar på rad

IVL Svenska miljöinstitutet har lagt fram ett förslag om att beskatta bilar per kilometer. Projektet finansieras av energimyndigheten. Målet med en kilometerskatt är att Sverige skall klara klimatmålen, men också kompensera för fallande energiskatterintäkter när fordonsflottan ställer om till elbilar.

Forskarna menar att staten måste hitta alternativ för att beskatta bilkörandet om kostnader för vägnätet och relaterade kostnader, tex. vägolyckor skall kunna finansieras i framtiden.

En kilometerskatt kan införas tidigast om 6 år men mer sannolikt är upp till 10-12 år enligt Cecilia Hult, på IVL till mestmotor.se

Olika taxor i stad och på landsbygd

Rapporten föreslår att bilförare i storstäderna får betala högre taxa eftersom trängseln är större och det finns fler alternativ till att ta bilen. I hennes förslag skulle skatten i storstäderna teoretiskt kunna hamna på mellan 4,20 och 5,50 kronor per mil plus trängselskatt.

På större vägar används ”mellantaxa” för att täcka kostnaderna. Här skulle skatten kunna hamna på 0,40–1,60 kronor per mil.

På landsbygden där trafiken är låg och belastningen likaså skulle en nolltaxa kunna vara ett alternativ.

– Dagens drivmedelsbeskattning är dålig på att ta hand om skillnader på kostnaderna mellan stad och landsbygd om vad biltrafiken orsakar. I städer är kostnaderna högre för vägslitage, trängsel, olyckor, föroreningar med mera, säger Anders Roth, IVL

Läs mer här

Ett svar

  1. Bor i Småland har 2 mil till mataffäroch apotek skall jag handla annat ellerex tandläkare har jag 6-7 mil enkel resa så landsbygd kan inte ha samma taxa som tätorter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr