Försämrade 3:12 regler hotar jobben

3sp 19 Mathias
  • Förbättra i stället, och hjälp till att skapa jobb 

Med jämna mellanrum har företrädare för regeringen förespråkat att de vill och avser att höja skatten på kapital. En skattereform var överenskommen i januariavtalet mellan S, MP, C och L men när väl förslaget lades på bordet var det en vänsterreform som syftade till att höja skatter, inte minst de på kapital, och då fanns ingen majoritet i riksdagen och skattehöjningarna stoppades. Men önskan om att höja skatter finns kvar i regeringen.

Magdalena Andersson sa för ett år sedan att hon inte ville röra fastighetsskatten eller förmögenhetsskatten men däremot att 3:12 reglerna kunde vara föremål för översyn. Tidigare har Magdalena Andersson under sin tid som finansminister uttalat sig om att 3:12 reglerna ger möjlighet att omvandla löneinkomst till kapitalinkomst och pekat ut enskilda yrkesgrupper anekdotiskt. Det visar sig vid en närmare granskning att dessa grupper endast utgör någon enstaka procent av småföretagen.

Retoriken har övertagits av vår nye finansminister Mikael Damberg som sagt sig vilja höja kapitalskatterna. Han har talat om miljonärsskatt, att de rika skall betala, nu senast om en beredskapsskatt där svenskarna skall ”bidra efter förmåga”. Dolt i dessa uttalande finns risk för att även Damberg i sin iver jagar in skatteintäkter obetänksamt som kan komma att försöka försämra 3:12 reglerna.

Stryp inte förmågan att skapa nya jobb

Men vad både förre och nuvarande finansministrar låter bli att säga i sammanhanget är att 3:12 reglerna är med och bidrar till utvecklandet av fåmansbolagen. Dessa bolag, de små och medelstora företagen har under de senaste 25 åren enligt SCB skapat 4 av 5 nya jobb i Sverige. Detta jobbskapande behövs nu efter pandemin och med en annalkande flyktingvåg från Ukraina mer än någonsin. Sverige har över 435 000 arbetslösa och för att skapa jobb till dessa är fåmansbolagen livsnödvändiga. Det är inte läge att försämra 3:12 regler och beskatta företagen hårdare, det är mycket dyrare att strypa förmågan och möjligheten att skapa jobb.

Att anställa och växa är ett risktagande, jag ser inte att det risktagande kommer att ske i den offentliga verksamheten och därmed kommer inga jobb att skapas där. De tusen största industriföretagen med ca 1 miljon anställda kommer ej att ha möjlighet att nyrekrytera flera hundra tusen. Jobbskapandet är hänvisat till de små och medelstora företagen.  Förstör ej det med försämrade 3:12 regler. Nyttja i stället möjligheten att rädda Sverige! Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson

Hjälp till och skapa jobb!

Förenkla i stället 3:12 reglerna och stimulera de allra minsta företagen, drygt 70 procent av fåmansföretagarna som tar utdelning använder sig av förenklingsregeln. För att stimulera dessa till att våga ta sitt första steg mot att anställa, bör gränsbeloppet i regeln höjas från till 5 basbelopp under förutsättning att du har anställda på företaget. 3:12 reglerna är incitamentet för företagare att ta risker och ha möjlighet att belönas för det om det lyckas. Det risktagandet behövs nu för att företagen skall skapa jobb. 

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr