Företagets viktigaste försäkring – snåla inte

Smiling white female trainee in clothing design studio

KOSTA PÅ DIG SJÄLV EN RIKTIGT BRA FÖRSÄKRING – DET LÖNAR SIG PÅ SIKT

I stora företag spelar det ingen större roll om en enskild medarbetare blir sjuk. Det är bara att omfördela arbetsuppgifterna så rullar verksamheten på, till skillnad från i ett enmansföretag.

Blir du så sjuk att du inte kan jobba stannar verksamheten upp, samtidigt som de fasta kostnaderna som lokalhyror, avskrivningar och leasingkontrakt ändå ska betalas.

DET FINNS EN uppsjö av försäkringsalternativ för företagare på marknaden och gemensamt för dem alla är att det gäller att teckna dem i mycket god tid. Ju yngre och friskare man är, desto lägre blir premien och desto bättre blir villkoren. För den som är medelålders och har några sjukskrivningar i bagaget blir det betydligt dyrare, dessutom är det inte säkert att försäkringsbolaget godkänner hälsodeklarationen. Det här innebär att de kan neka dig försäkringen, eller att den inte gäller för de åkommor som du tidigare sökt läkarvård för.

Tänk på att teckna försäkringarna för dig själv när du är ung och frisk!

GENERELLT ÄR GRUPPFÖRSÄKRINGAR som kan tecknas via till exempel branschorganisationer eller fackförbund de billigaste alternativen, och här ingår vanligtvis följande moment. Sjukförsäkringen fyller på ersättningen från Försäkringskassan vid längre sjukdom, ofta med en karenstid på tre månader, och kan tecknas med olika löneintervall. Du kan dock inte få ut en högre sammanlagd ersättning än den lön som du tidigare tagit ut, så det är ingen mening att överförsäkra sig.

EN OLYCKSFÖRSÄKRING ÄR mer eller mindre en självklarhet och ger ersättning vid olycksfall, medan en vårdförsäkring i vissa fall kan vara en onödig kostnad. Den sistnämnda utlovar förtur i vårdkön, men här gäller det att kolla upp hur långa vårdköerna är i det egna landstinget. Det skiljer sig markant mellan olika orter i Sverige. Har man barn är det även vettigt att teckna en barnförsäkring, som ofta ger ett mycket bra ekonomiskt skydd om oturen skulle vara framme.

 

Text: Anna Svensson

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr