Företagen är väl försäkrade mot Hans (ovädret).

Ovädret Hans är på alla läppar när det dominerar Sverige med regn, blåst, åska och dunder. Hans tar med sig översvämningar och jordskred som ställer till det för många. För en del orsakar det stora skador på egendom och då riktas blickarna mot försäkringsbolagen.

Hushåll är i regel försäkrade mot skador på egendom och det är vanligt med en självrisk på 10.000 kr. De små företagen har ofta en liknande kombinationsförsäkring som innehåller skydd för brand, inbrott, naturskador och översvämningar. Det är ofta en mycket bra försäkring enligt Staffan Moberg på Svensk Försäkring, branschorganisation för försäkringsbolagen. Men till skillnad från hushållen så varierar företagens självrisk väsentligt, allt från 10.000 kr till flera miljoner.

nligt Moberg.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar