Åtgärderna som överenskommit ger utökade möjligheter för landets småföretagare och för invandrare som ska in på arbetsmarknaden.

Utvidgning av RUT
En viktig åtgärd som man kommit överens om är en utvidgning av RUT-avdraget till till att också omfatta utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet. Det är bra att trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden minskas, speciellt de sas enklare jobben och bra för småföretagen att RUT utökas med fler tjänster.

Utvidgning av möjligheter till YA-jobb
Den existerande modellen med YA-jobb (yrkesintroduktionsanställningar) kommer att omfatta även nyanlända. Samtidigt kommer dessa YA-jobb nu även att gälla för de företag som inte har kollektivavtal. Dvs merparten av landets arbetsgivare och småföretagen där de flesta jobben skapas..

Man vill också möjliggöra skapande av fler praktikplatser både i privata och offentliga verksamheter.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT