Företagarförbundet Fria Företagare ser positivt på överenskommelsen om migrations- och integrationspolitiken – Bra för småföretagen, bra för jobben.

 

Åtgärderna som överenskommit ger utökade möjligheter för landets småföretagare och för invandrare som ska in på arbetsmarknaden.

Utvidgning av RUT
En viktig åtgärd som man kommit överens om är en utvidgning av RUT-avdraget till till att också omfatta utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet. Det är bra att trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden minskas, speciellt de sas enklare jobben och bra för småföretagen att RUT utökas med fler tjänster.

Utvidgning av möjligheter till YA-jobb
Den existerande modellen med YA-jobb (yrkesintroduktionsanställningar) kommer att omfatta även nyanlända. Samtidigt kommer dessa YA-jobb nu även att gälla för de företag som inte har kollektivavtal. Dvs merparten av landets arbetsgivare och småföretagen där de flesta jobben skapas..

Man vill också möjliggöra skapande av fler praktikplatser både i privata och offentliga verksamheter.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr