Fler röster höjs mot den dolda skatten

Smiling white female trainee in clothing design studio

Företagarförbundet och dess medlemmar har under lång tid kritiserat regeringen för den dolda skatten som ingår i arbetsgivaravgifterna. Nu höjs fler röster både från fackligt håll och arbetsgivarorganisationen Svensk Näringsliv.

Arbetsgivaravgifterna är idag en betydande del av företagens totala lönekostnad och uppgår idag till 31,42 procent. Dessa skall finansiera socialförsäkringen med sjuk- och föräldraförsäkringen, ålderspensionen, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättningen. Avgifterna för ”förmånerna” i detta sociala skyddsnät har legat på samma nivå i många år trots att de faktiska kostnaderna har minskat. Eftersom arbetsgivaravgiften om drygt 30 procent är accepterad av arbetsgivarna och löntagarna inte ser det som en kostnad för dem har det varit praktiskt att låta avgiftsnivån ligga konstant. Tricket har varit att successivt höja den så kallade egenavgiften som vid EU inträdet låg på 1,5% till nuvarande nivå om 11,62 dvs en tredjedel av hela arbetsgivaravgifterna.

En spade är en spade och skall kallas en spade
Men eftersom denna allmänna löneavgift, (avgift för att få ta emot lön?, eller avgift för att få betala ut lön?) inte finansierar socialförsäkringarna så är den i själva verket en statlig skatt rätt och slätt. Nu höjs också röster från både fack och andra arbetsgivarorganisationer att skatten skall tydliggöras för arbetstagare. Förtroendet för systemet sjunker om man döljer skatter på detta vis. Löntagarna får inte valuta i socialförsäkringssystemet om inte avgifterna går till det som avses. Arbetsgivarna och småföretagarna kunde å sin sida skapa fler arbetstillfällen om denna skatt slopades och gav större utrymme i lönebudgeten.

Företagarförbundet anser att avgiften skall sänkas för att stimulera till mer jobbskapande bland småföretagen. Man vill också att arbetsgivaravgiften skall tydliggöras i sin olika former på lönebeskedet så att löntagaren vet vad denne, dels får i lön, betalar i skatt men också vad det betalar till socialförsäkringen och i dolda skatter.

Läs mer på Fplus här

Läs mer om Företagarförbundets förslag här

Ett svar

  1. Detta redovisade jag på min personals lönebesked redan på 90talet det blev mycket enklare att förklara hur mycket varje gubbe måste dra in för att det skulle gå runt. När dom såg den totala lönekostnaden
    Numera pensionär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr