Fler jobb väntas med AI än utan

pexels-cottonbro-studio-6153354

Artificiell intelligens kan ersätta en del av det arbete som människor gör idag. Totalt väntas det dock bli fler jobb med AI än utan.

Allt talar för att AI-tekniken kommer att kunna automatisera många arbetsuppgifter i framtiden. Bland annat har programmerare, marknadsanalytiker, webbdesigners och finansiella rådgivare pekats ut som yrkesgrupper där människor skulle kunna ersättas av snabbare och billigare teknik.

Men enligt Future of Jobs Report 2023, som ges ut av World Economic Forum, finns det också signaler om att ännu fler jobb kommer att skapas med hjälp av AI än vad som riskerar att försvinna. För Sveriges del räknar man med en nettoeffekt om 21 procent fler arbetstillfällen.

De nya jobben kommer sannolikt att skapas både som ett resultat av ökad produktivitet inom många branscher tack vare AI-tekniken, samt genom nya yrken relaterade till just AI. Nya yrken kan exempelvis vara AI-tränare (som utvecklar och tränar AI-modeller att hela tiden bli bättre), etikexperter (som säkerställer att att AI-modellerna används på ett korrekt sätt), AI-projektledare (som planerar och övervakar projekt där AI-system ingår) samt digitaliseringscoacher (som hjälper företag och deras anställda att anpassa sig till nya tekniker, arbetssätt och strategier).

Det är lätt att dra en parallell till 1970- och 80-talens debatt om datorisering. Även då fanns en rädsla för arbetslöshet, sämre omdöme och minskad mänsklig närvaro i flera branscher. Idag räknar man med att cirka 250 000 personer arbetar inom techbranschen i Sverige, av totalt cirka 5 miljoner arbetande svenskar. Under en tioårsperiod mellan 2006 och 2016 uppstod 60 procent av alla nya jobb i Sverige i it-intensiva sektorer. Datorn är ett arbetsredskap som nästan alla yrkesverksamma använder i någon mån.

Än så länge är det sannolikt ChatGPT som snabbast och enklast kan användas av det lite mindre företaget. Till exempel som bollplank och brainstorming-kollega, för att skriva texter eller göra viss research. Var bara vaksam på förslagen du får från chatroboten – för än så länge är svaren tyvärr – eller lyckligtvis – inte alltid felfria.

Text: Stefan Hedner

Bild: Pexels.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr