Färre startar nya företag

Finger pressing business button. Blue and black tones. Start up concept.

April blir tredje månaden på rad där nyföretagande minskar jämfört med samma månad förra året. Minskningen startade i februari med -6,3 procent färre nystartade företag följt av mars -4,7 och senast april -5 procent.

Enligt Harry Goldman, vd på nyföretagarcentrum så visar nedgången i nyföretagande på en trend och ger en fingervisning om vart ekonomin är på väg.

”Nyföretagande är en av de viktigaste konjunkturindikatorerna, eftersom den handlar om framtidsförväntningar”, kommenterar Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige som följer utvecklingen för samtliga företagsformer. 

”Nyföretagande är en av de viktigaste konjunkturindikatorerna”, säger han till Di.

Bakom nedgången döljer sig flera olika faktorer som kriget i Ukraina, stigande priser och räntehöjningar som leder till att färre startar eget företag.

Minskningen skall dock ses i ljuset av att de senaste två åren, 2020 och 2021 varit rekordår i antalet nystartade företag. 2020 ökade nyföretagande med 14 procent och förra året ytterligare 7 procent. 

Läs mer på di.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr