En lågkonjunktur slår hårt mot småföretagen

Konjunktur / Münzenstapel mit Symbole

Enligt en undersökning gjord av SIFO och Swedbank så klarar inte vart fjärde företag en minskad intäkt med 50% under tre månader.

Åtta av tio småföretagare kommer att använda sparade pengar i företaget till att klara en nedgång. Var fjärde skulle låta bli att ta ut lön till sig själv.

”Då har man problem med sin lönsamhet. Tillfälligt kanske det funkar, men att inte ta ut någon lön kan naturligtvis också vara till nackdel”, säger Jörgen Kennemar som är ekonom på Swedbank till Dagens Industri..

Redan i somras sa 25 procent av småföretagen i en undersökning från VISMA att de read börjat vidta åtgärder för att klara en nedgång i konjunkturen.

  • 51 procent sett över sina kostnader.
  • 31 procent uppger att de har uppdaterat sin marknadsföring och sina säljkanaler.
  • 27 procent har dragit ned på inköp av vissa inventarier
  • 21 procent har skjutit upp eller pausat rekrytering.

Förbered dig så står du starkare

Genom att göra en del enklare åtgärder så har du skaffat dig och ditt företag ett bättre utgångsläge för att klara en nedgång.

  • Ta hotet om lågkonjunktur på allvar.
  • Ta kontroll över dina kostnader och håll koll på likviditeten. Följ upp försäljning och kostnader mot budget ofta helst varje månad.
  • Tänk till kring ditt erbjudande, vad som är mest lönsamt och hur du bäst marknadsför detta.
  • Avsätt lite mer tid till att skaffa nya kunder och utveckla din affär.

Läs mer på dagens industri här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr