En enkel kontroll kan ge ett friskare liv

Female Patient Being Reassured By Doctors In Hospital Room

Medlemserbjudande

Medlemmar i Företagarförbundet får rabatt på hälsokontroll hos Svensk Provtagning. Med ett snabbt blodprov testas ett större antal markörer för blod, lever, hjärta/kärl och andra viktiga områden i kroppen. Testet analyseras och kommenteras även av läkare.

Det blir allt vanligare att sjukdomar kan kopplas till ohälsosamma levnadsvanor. Enligt Världshälsoorganisationen WHO beror idag två av tre dödsfall i världen på livsstilssjukdomar. Samtidigt kan risken för att drabbas av allvarlig sjukdom i många fall upptäckas i god tid med ett enkelt blodprov. Företagarförbundets partner Svensk Provtagning arbetar med preventiv hälsa och erbjuder provtagning där blodprov analyseras utifrån faktorer som är viktiga för flera vanliga livsstilssjukdomar.

– Vi har funnits i ungefär fyra år, berättar Martin Bolter, vd för Svensk Provtagning och en av företagets grundare. I dagsläget har vi samarbete med 125 provenheter runt om i landet där undersköterskor tar blodprov. Vi växer hela tiden och det tillkommer nya provenheter varje vecka.

Precis som de flesta går till tandläkaren en gång om året, eller lämnar in bilen på service, menar Martin Bolter att man även bör ha koll på sin egen hälsa.

– Vårdcentralerna tar hand om dig när du blir sjuk, men de tar inga prover om du inte uppvisar några symptom, säger han. Med en provtagning hos oss kan du se om det finns förhöjd risk för exempelvis diabetes typ 2. Skulle det vara så kan du lägga om dina levnadsvanor och på så sätt minska risken för att få diabetes. För de allra flesta blir läkarens utlåtande ett uppvaknande som fungerar som bra motivation för att göra en nödvändig förändring av livsstilen.

Martin Bolter berättar att de prover som tas visar på betydligt mer än man kan tro. Sju av tio prover signalerar för någon form av avvikelse.

– Det handlar naturligtvis inte alltid om risk för allvarlig sjukdom, även om jag vet att våra prover har räddat ett flertal liv. Många prover visar exempelvis på låga nivåer av järn, magnesium eller D-vitamin. Sådana avvikelser korrigeras ganska enkelt med hjälp av förändrad kost eller kosttillskott, med resultat som minskad trötthet, förbättrad livskvalitet och ett immunförsvar som fungerar bättre. Kvinnor mitt i livet får ofta problem med sköldkörteln, medan män med stigande ålder naturligt får allt lägre testosteronnivåer. Sådant går också att åtgärda.

I de fall analysen av blodprovet inte visar på någon avvikelse menar Martin Bolter att det också kan vara en investering.

– Det är ett fint kvitto på att allt är som det ska. Många som köper vår tjänst idag gör det just för att slippa oroa sig.

Martin poängterar samtidigt att fina provresultat aldrig är en garanti för god hälsa och att man alltid ska lyssna på kroppen och uppsöka vården om man upplever symptom. Med en provtagning om året har man dessutom möjlighet att se hur olika värden förändrar sig över tid. Blir man en dag sjuk har man större chans att hitta orsaken, då man vet hur det såg ut innan man blev sjuk.

Svensk Provtagning erbjuder fyra olika hälsokontroller, där baskategorin kostar 795 kr och testar 27 markörer inom 8 områden i kroppen. Här kontrolleras bland annat njure, lever, hjärta/kärl, blodstatus, blodsocker och inflammationer. Den största hälsokontrollen kostar cirka 4 000 kr och testar 55 markörer inom 13 områden i kroppen.

– När man köper tjänsten skapas en elektronisk remiss till det provställe man har valt, säger Martin. Där skickar sköterskan blodprovet till något av de laboratorier vi samarbetar med, varpå provsvaret går till våra egna läkare. Läkarna tittar på alla analyser och svarar med en kommentar samt en rekommendation kring eventuella nästa steg.

Svensk Provtagning har både privata kunder och företagskunder. Martin Bolter ser flera anledningar för företag att erbjuda personalen en hälsokontroll.

– Dels tror jag att det uppfattas som trevligt och generöst, att det bidrar till en lojalitet mot arbetsgivaren. Dels är det förstås så att friskare medarbetare är mindre sjukskrivna och har mer energi. En hälsokontroll en gång om året för personalen är både en investering i företaget och i människorna som arbetar där.

Läs mer om Svensk Provtagning och medlemserbjudanden genom Företagarförbundet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr