Elstöd till företag på samma sätt som till hushåll

Electric plug and euro money. Concept of the increasing electricity prices.

Men inget besked om när…

Under onsdagen presenterade Svenska kraftnät sitt nya omarbetade förslag till elprisstöd eller mer riktigt elprisåterbäring till företagen. Förslaget innebär att företag i elprisområde 3 och 4, södra och mellersta Sverige, får återbäring på samma sätt som hushållen. 79 öre för elprisområde 4 för det uttaget som gjorts under oktober 21 – september 22 och motsvarande 50 öre för elprisområde 3. Nu med ett tak på 2 miljoner euro som skall förhindra att de största företagen som vanligtvis bundit sina avtal inte får stöd då de inte haft höga kostnader. Företagen i elprisområde 1 och 2 blir utan återbäring då deras kostnader för perioden inte överstigit 75 ör i genomsnitt.

Nu lämnas ansökan in till energimarknadsinspektionen som återigen skall pröva ansökan. Om/när de godkänner förslaget skall det vidare till EU för att där godkännas som statsstöd. Ännu finns heller ingen myndighet föreslagen som skall hantera utbetalningarna, vilket gör att frågan samtidigt nu ligger på näringsministerns bord.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr