Det går bakåt!

Businessman sinking in heap of documents and asking for help

Det blir krångligare och krångligare att driva företag i Sverige. Trots att politiker i alla läger säger sig vilja jobba för enklare regler och mindre byråkrati. Näringslivets regelnämnd visar i en färsk undersökning att 37% av företagen upplever att reglerna blir krångligare medan endast 3 procent säger att det blivit mindre regelkrångel.

De regelverk som är mest besvärliga och tar tid att sätta sig ini och efterleva är skatte- och momsregler, specifika branschregler, arbetsrätten, miljöregler samt plan och byggregler.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det har tyvärr blivit både dyrare och krångligare för företagen att följa regelverken. Regeringens regelförbättringsarbete, i den mån det varit fråga om något, har med andra ord misslyckats. De mål som förra regeringen hade om enklare regler och minskade regelkostnader till år 2020 kommer sannolikt inte att kunna uppnås. Samtidigt är det öppet mål för den nya regeringen att ta sig an frågan och därmed ändra utvecklingen, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR

Om politikerna i denna mandatperioden valde att gå från varma ord till handling kan det leda till ökad tillväxt och lägre arbetslöshet. enligt rapporten så säger sig nästan hälften av företagen vilja och kunna anställa om regeländringar leder till sänkta kostnader och minskade risker.

– Nya och förändrade regler måste underkastas krav på godkända konsekvensanalyser från Regelrådet som visar att en regel uppnår sitt syfte till lägsta möjliga kostnad. Vidare måste Sverige bli bättre på att genomföra regler som kommer från EU-lagstiftning utan att överimplementera dem. Det är fullt görbart om viljan och intresset finns, menar Andrea Femrell.

Läs mer i DI

Läs mer i NNRs pressmeddelande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr