Fria Företagare uppvaktar våra riksdagsledamöter i samband med att remisstiden går mot sitt slut och beslut närmar sig om 3:12 reglerna.

Förslaget som utredningen lagt landar tyvärr i mer regelkrångel, höjd skatt på närmare 5 miljarder kronor och generella försämringar primärt för företagare utan andra anställda än själva företagaren. Alltså den bas där entreprenörer och företagare finns som vill utveckla och se sina idéer och företag växa.

Läs hela brevet:

Till-riksdagens-ledamoter-gallande-betankande-3:12-regler

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.