Blir nya LAS sämre för småföretagare?

Göran Smedberg rund

Jag har hört att de flesta ändringarna i nya LAS är till det sämre för arbetsgivare. Finns det några ändringar som är till det bättre?

Vissa regler i LAS 2022 är till det sämre för arbetsgivare och vissa är faktiskt till det bättre. Exempel på regler som är till det bättre för arbetsgivare är att det sk två-undantaget som gäller turordningsreglerna vid arbetsbristuppsägning har ändrats till ett tre-undantag. Dessutom gäller regeln för arbetsgivare utan någon begränsning i antalet arbetstagare som är anställda. De undantagna ska ha särskild betydelse för verksamheten, men det är arbetsgivaren som avgör detta. Undantagen kan i princip inte sättas i fråga och överprövas av domstol. De arbetstagare som undantagits kommer inte upp på turordningslistan. Dock får man inte tillämpa undantaget så att man bryter mot diskrimineringslagen. Detta är en positiv förändring som kan underlätta för arbetsgivaren att få behålla så bra kompetens som möjligt vid en driftsinskränkning.

En annan regeländring som är till det bättre är när en arbetstagare ogiltigförklarar en uppsägning eller ett avskedande vid domstol. I en sådan situation ska inte anställningen bestå så länge tvisten pågår. Tidigare har anställningen, vid en uppsägning, som huvudregel bestått efter det att uppsägningstiden passerats. Det har lett till situationer som inneburit större kostnader för arbetsgivaren. Efter lagändringen avslutas anställningen trots ogiltigförklaringen, men anställningen återupplivas om arbetstagaren vinner i domstol och domstolen ogiltigförklarar uppsägningen eller avskedandet. Då hamnar parterna i en situation som om uppsägningen inte har skett.

Advokat Göran Smedberg, Astra Advokater

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr