Arbetslösheten sjunker

Smiling white female trainee in clothing design studio

Arbetslösheten sjönk i februari med 96 000 personer jämfört med samma månad 2021. Totalt är nu 435 000 arbetslösa vilket ger en siffra om 7,9 procent.

I februari 2022 uppgick antalet anställda till 4 555 000 enligt icke säsongsrensade data. Bland kvinnor var antalet anställda 2 252 000. Bland män var 2 303 000 anställda. I februari 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 435 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 96 000 jämfört med februari 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 195 000 vilket är en minskning med 68 000 personer och antalet arbetslösa män var 240 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,5 procent bland kvinnor, en minskning med 2,8 procentenheter. Bland män var det 8,1 procent. Av de arbetslösa hade 160 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr