Arbetslösheten blir valfråga

Young people hiding faces behind paper sheets with question marks while waiting for job interview indoors

En central fråga både före, under och efter Corona är den höga arbetslösheten i Sverige, det är helt enkelt för få som bidrar med arbete och skatteintäkter vilket leder till att skatterna ökar för dem som har jobb. De skuggbudgetar som gjorts av oppositionspartierna visar tydligt att de avser att lyfta denna fråga efter Corona och inför valet. Finansminister Magdalena Andersson har samtidigt valt att byta fokus från att målet var att ha Europas lägsta arbetslöshet 2020 där den istället är bland de högsta i Europa till att tala om sysselsättningsgraden där Sverige ligger bra till. Arbetslösheten kommer att bli en viktig valfråga.

Förslag på åtgärder i oppositionens skuggbudgetar

Moderaterna föreslår ett jobbpaket som omfattar 10 miljarder kronor. Bland annat vill M införa en jobbpremie. Modellen är inspirerad av Danmark och tanken är att personer som går från långtidsarbetslöshet till arbete ska få 10 procent extra av bruttolönen, med ett tak på 2 500 kronor i månaden. Premien ska kunna betalas ut i högst 18 månader. 

De vill dessutom se 30 000 nystartsjobb och 20 000 fler praktikplatser. Sedan tidigare vill partiet också se ett bidragstak som gör att man sammanlagt ska kunna få bidrag som motsvarar max 75 procent av lön från arbete. Dessutom vill M, som en del av en skattereform, förstärka jobbskatteavdraget.

Kristdemokraterna är inne på liknande satsningar. KD vill fördubbla subventionen i nystartsjobben och även införa en jobbstimulans för långtidsarbetslösa. Den liknar Moderaternas jobbpremie och tanken är att personer som går från bidrag till jobb ska få ett bidrag upp till 2 324 kronor per månad. Stimulansen ska betalas ut i max 24 månader.

Sverigedemokraterna föreslår också ett förstärkt jobbskatteavdrag på 10 miljarder kronor. SD vill även avskaffa den allmänna löneavgiften (cirka en tredjedel av arbetsgivaravgiften) för de två första anställda med ett maxtak på 300 000 kronor per anställd och år.

Vänsterpartiet vill sätta tydliga mål för vilken nivå olika mått på arbetslöshet ska ha. V eftersträvar på fyra års sikt en arbetslöshet på 4 procent, 84 procent sysselsättning och halverad långtidsarbetslöshet. Vänsterpartiet vill också att regeringen två gånger årligen för riksdagen ska redovisa sina planer för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr