Är vi på väg mot ett uppror till?

2017-06-08  HELSINGBORG
Mats Assarsson ,ordförande FÖRETAGAREFÖRBUNDET
FOTO:STEFAN LINDBLOM/HBG-BILD
bild för fri publicering !

Medier gillar att använda kraftuttryck och uppror är just ett sådant. I en artikel på Fplus står det att vi kan vara på väg mot ett ”regeluppror”. Det är såklart ett felaktigt använt uttryck, men det visar tydligt på den frustration som ändå råder bland småföretagare som år efter år blir lovade förenkling av regler och minera krånglig administration gentemot myndigheter, ändå visar undersökningar på att inget sker. Faktiskt till och med tvärtom det kommer till fler regler och ytterligare regelbörda läggs på företagen.

Varför är då både företagare och politiker eniga i att regelbördan bör minska? Jo av den enkla anledningen att om mindre tid kan läggas på administration, dokumentation och redovisningar av olika slag till myndigheter så frigörs tid som kan läggas på värdeskapande i företaget. Värdeskapande ger fler kunder och företaget utvecklas. När företaget utvecklas skapas arbetstillfällen och med dessa kommer fler skatteintäkter. Fler skattekronor kan i sin tur användas till att förbättra välfärden i Sverige. Regelkrångel är inte värdeskapande och leder till motsatsen företagen får mindre tid att utvecklas. Detta vet politiker och har sagt sig vill förändra under decennier. Ändå förmår de inte att skapa skillnad på allvar i denne så viktiga fråga. Det blir prat men ingen verkstad.

Ibrahim Baylan är ute på sin ”Förenklingsresa” under hösten och skall besöka 5-6 olika platser för att försöka förstå småföretagens vardag. Det är såklart får lite. För lite kontakt med företagen och får lite engagemang i denna svåra och komplexa fråga.

I Helsingborg har man tillsatt en ”krångelombudsman” som på heltid skall ägna sig åt att förenkla och hjälpa företag och medborgare i alla de fall de upplever att staden är krånglig att arbeta med. Det är en heltidsprojekt bara i Helsingborg, vi skulle behöva en i varje kommun såklart. Och vi behöver en bred uppslutning av människor från varje departement och myndighet som arbetar med förenkling dagligen. Skall detta bli verklighet och inte bara tomma ord så måste resurser tillsättas, och då inte bara en artighetsturne om än så välmenad till några få platser i detta avlånga rike.

Företagarförbundet anser att det behövs ett tydligt ägarskap av frågor som rör småföretagen i politiken. Företagarförbundet anser att det behövs en småföretagarminister

Mats Assarsson, Företagarförbundet

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr