6 av 10 företagare använder arbetsfordon i verksamheten

För många företagare är arbetsfordonet eller tjänstebilen det viktigaste verktyget för att bedriva sin verksamhet. Vi ser i en undersökning bland medlemmar att 6 av 10 småföretag använder arbetsfordon och att drygt hälften har tjänstebilar för verksamheten.

I den nya Bonus Malus-ordningen som börjar gälla 1 juli 2018 innebär det fördelar att köpa elbil och nackdelar att köpa dieselbil. Dessutom spekuleras det i att Stockholm kan komma att förbjuda dieselbilar i innerstaden redan 2020. Det gör det svårare att vara hantverkare vilket 25 procent av småföretagarna i undersökningen är  ”Det går helt enkelt inte att driva en hantverksfirma med en elbil i Stockholm”

Medlemsundersökning Företagarförbundet Fria Företagare 2018/april

Survey FF Tjänstebilen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar