50 öre räcker inte! 

Företagarförbundet  Mathias

Och skapar inga nya jobb! 

Den 1 maj sänktes skatten på bränsle med 50 öre per liter. Det är en alldeles för liten justering för att den ska göra skillnad för företagen och jobben. För företagare där bilen är en förutsättning är vinterns prisresa rejält besvärlig. Och den slår direkt mot jobbskapande. 

Priset på diesel har ökat med nästan det dubbla på ett drygt års tid och bensinpriset har stigit med över 50 procent. För ett litet företag med fem anställda, som var och en kör 50 km per dag innebär det ökade kostnader för företaget på en halv miljon. För den summan skulle företaget kunna anställa 1 person till istället. I det sammanhanget så ger regeringens sänkning av skatten med 50 öre knappt en anställning i två veckor…

Bränslekostnader driver inflation

Lågt energipris och relativt låga bränslekostnader har bidragit till att hålla nere inflationen under snart ett decenium. Men nu ser det ut att ändras då kostnader för både råvaror och förnödenheter stiger samtidigt som energipriserna exploderat och bränslepriserna chockhöjts, vilket sammantaget leder till inflation. Med inflation kommer löneökningar som ytterligare begränsar möjligheten till nyanställningar. 

Arbetslösheten får inte glömmas bort

Sverige har fortfarande över 400.000 arbetslösa efter krisen. Med kriget i Ukraina kommer ytterligare hundratusentals människor som helst skall ges arbete. Då är små och medelstora företag lösningen! I dessa över 1 miljon företag skapas 4 av 5 nya jobb. Ska dessa jobb skapas krävs sänkta skatter på drivmedel (och energi). Det räddar både företag, jobb och genererar nya skatteintäkter i det långa loppet. 

Riktigt jobbskapande kräver riktiga reformer 

Det senaste årens politik har av naturliga orsaker kantats av akuta stödinsatser under pandemin, där många varit verkningsfulla och andra haft mindre effekt. Nu efter pandemin så måste fråga om arbetslösheten tas på blodigt allvar. Riktiga jobb måste skapas som i sin tur skapar skatteintäkter och välfärd. För det krävs riktiga reformer och inte symboliska allmosor som 50 öringen. Förutsättningarna för att driva företag och skapa jobb måste stimuleras på riktigt, först då kommer jobben! 

Sänk bränsleskatten med 5 kr och låt momsen hänga med… 

För att motverka inflation och istället stimulera jobbskapande så bör regeringen sänka bränsleskatten med 5 kronor, det skulle i sin tur sänka momsen med ytterligare 1,25 och erbjuda svenskarna ett literpris på 13-14 kr. det skulle skapa utrymme för nya jobb i många företag, inte minst på landsbygden där bilen är en förutsättning för många företag.

Läs debattinlägget som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr