Uppmaning till regeringen: Kompensera elkunderna i södra Sverige

Under mottot ”Låt hela Sverige leva” riktar Företagarförbundet, Villaägarnas Riksförbund, Sydsvenska Handelskammaren och mjukvaruföretaget Visma Spcs en gemensam uppmaning direkt till regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt: Sänk elskatten i södra Sverige som kompensation för beslutet om elprisområden som infördes den 1 november!

Sedan debatten om de nya elprisområdena startade på allvar i samband med införandet av det nya regelverket har tusentals elkonsumenter – privatpersoner såväl som företagare – sällat sig till kritikernas numera stora skara.

De absurda konsekvenserna blev tydliga redan första dagen efter omläggningen med kraftigt stigande elpriser i den södra landsändan. Nu, när den första månaden har gått, kan vi konstatera att elkonsumenterna i den södra landsdelen betalat inte en eller ett par procent mer för elen utan hela 20 procent mer.

Under november kostade elen i genomsnitt 38 öre per kWh i elprisområdena 1 och 2 (Norrland) jämfört med 45,56 öre i elprisområde 4 (Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Småland).

Målet att elen ska vara dyrare i söder än i norr ingår i det regeringsbeslut som genomförts av Svenska Kraftnät. Därmed har viktiga förutsättningar för både företagande och boende ändrats.

När landet delades i fyra elprisområden, delades det även i fyra konkurrensområden för företagen, fyra kostnadsområden för alla boende och fyra kundområden för elleverantörerna.

Därför är våra krav dessa:

  1. Kompensera företag och boende i södra Sverige för de prishöjande effekter som följt av att dela in landet i fyra elprisområden genom att sänka elskatten till samma nivå som i många kommuner i Norrland (från 28,3 till 18,7 öre/kWh).
  2. Utsätt inte 90 procent av våra företag – varav merparten är små och finns i de två högprisområdena – för ytterligare kostnader mitt i en redan skakig konjunktur.
  3. Gör en rejäl satsning på det som Svenska Kraftnät anger som ett viktigt skäl bakom elprisområdena – bygg ut och förstärk kraftnätet där det behövs. Framtidssatsningar på infrastruktur blir alltid lönsamma och staten drar redan årligen in omkring 47 miljarder kronor på elsektorn. Pengar saknas inte.
  4. Gör alla företag och individer i Sverige konkurrenskraftiga på samma villkor så att de kan hävda sig i den inhemska och utländska konkurrensen. Det säkrar och skapar jobb, utvecklar svenskt näringsliv och bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar för boende och samhällsutveckling i alla delar av landet.
  5. Låt hela Sverige leva – låt det vara vägledande för elskattens utformning även i södra Sverige.

 

Camilla Littorin, förbundssekreterare i Företagarförbundet

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör i Villaägarnas Riksförbund

Per Tryding, vice vd för Sydsvenska Handelskammaren

Rolf Dahlberg, vd för mjukvaruföretaget Visma Spcs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr