Regeringen vill förbättra klimat för entreprenörskap

Företagarförbundet Fria Företagare har länge drivit på för att politikerna ska jobba för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Därför är det glädjande att se att regeringen nu tillsätter en kommitté med uppdrag att se över just dessa frågor. – I takt med att globalisering och konkurrenstryck tilltar blir […]
Läs mer…

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.