Småföretag utsatta för fackliga aktioner

På kort tid har flera fall av fackliga aktioner mot småföretagare uppmärksammats. Ett litet företag med några få anställda och ett par miljoner i omsättning har svårt att värja sig mot stora fackförbund. Paus Bagarstuga i Haninge sattes i blockad av Livsmedelsarbetarförbundet den 11 januari eftersom ägarna vägrat teckna kollektivavtal. Det har lett till att […]
Läs mer…