Småföretag utsatta för fackliga aktioner

På kort tid har flera fall av fackliga aktioner mot småföretagare uppmärksammats. Ett litet företag med några få anställda och ett par miljoner i omsättning har svårt att värja sig mot stora fackförbund. Paus Bagarstuga i Haninge sattes i blockad av Livsmedelsarbetarförbundet den 11 januari eftersom ägarna vägrat teckna kollektivavtal. Det har lett till att […]
Läs mer…

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.