Sjukvårdsförsäkringen borde vara avdragsgill

Smiling white female trainee in clothing design studio

Staten borde vara mer generös och gynna både sjukvårdsförsäkringar och olika hälsofrämjande åtgärder företag gör för sina anställda, menar Företagarförbundet Fria Företagare.

Vård, vårdköer, remisser och rehabilitering tjänar alla på om det går snabbt och slutar med hög kvalité. Om företagaren för sig och sina anställda spenderar pengar för företagets och de anställdas trygghet och hälsa, så är det inte rimligt att det bestraffas.

Ett exempel på det är avdragsrätten för friskvårdsbidrag till anställda som tränar. Ett höjt avdrag med ett par tusenlappar per år skulle säkerligen ha en positiv hälsoeffekt för alla anställda. Allt som företag väljer att investera i att förbättra sina medarbetares fysiska och mentala hälsa borde välkomnas av samhället eftersom det på sikt leder till färre sjukskrivningar och därmed minskade kostnader.

Särskilt inte med tanke på att sjuklönesystemet är konstruerat för att arbetsgivaren ska ta ett större ansvar för de anställdas hälsa. Sverige tjänar på att företagaren tar kostnaden för en sjukvårdsförsäkring, företaget tjänar på det, de anställda tjänar på det. Alla blir således vinnare.

BLAND FÖRETAGARFÖRBUNDETS FRIA Företagares medlemmar anger 84 procent att de tidigare tog kostnaden för en sjukvårdsförsäkring för att kunna få personal snabbt tillbaka vid sjukdom.

De anser att företaget är beroende av detta för att verksamheten ska fungera. Den ambitionen leder till att företag utvecklas, att anställda kommer snabbare i arbete igen, får en bättre lön, då de nyttjar sjuklön under kortare tid. Således belastar de välfärden mindre genom att ta ut mindre sjuklön. Förbundet delar den förra regeringens ambition om att ha en jämlik vårdförsäkring samt kostnader. Vi delar dock inte ambitionen att den ska vara lika dålig för alla, utan önskar att den ska vara lika bra för alla.

FF:S KONKRETA FÖRSLAG

• Gör försäkringen avdragsgill igen, både för företag och privatpersoner.

• Öka möjligheten till avdrag för andra hälsofrämjande åtgärder som företagen gör för sina anställda. Inkludera avgifter och material för träning, utbildning för träning och hälsa. Höj avdraget från 5 000 till 8 000 kronor per år.

Detta skulle gynna småföretagarna, vårdupplevelsen, vårdköerna och Sverige.

FAKTA – DETTA ÄR PERSONALVÅRD

Arbetsgivaren kan ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda och arbetsgivaren betalar ingen arbetsgivaravgifter på förmånen. För att räknas som en personalvårdsförmån ska den

1) vara av mindre värde och

2) rikta sig till hela personalen.

Friskvårdsbidrag från arbetsgivaren till anställda får vara max 5 000 kronor per år. Betalar arbetsgivaren ut högre friskvårdsbidrag, ska den anställda beskattas för det belopp som överstiger 5 000 kronor. För motionsaktiviteter och gymkort som arbetsgivaren betalar för ryms kostnaden för ett vanligt årskort på gym inom definitionen för enklare slag och mindre värde. Detta gäller även om kostnaden överstiger 5 000 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr