Medlemspanelen, din röst i opinionsarbetet

Vi frågar kontinuerligt våra medlemmar om deras åsikter, synpunkter och idéer kring olika företagar- och näringslivsfrågor. Svaren analyserar vi, skriver rapporter, tar ställning i frågor, använder som bas i vårt näringspolitiska handlingsprogram, skickar ut pressreleaser och driver opinion för ett bättre, enklare och tryggare företagande.

En gång per månad skickar vi ut medlemspanelen i form webbenkäter som är lätta att svara på och det tar bara ett par minuter. Som medlem är du automatiskt med i utskicken och kan naturligtvis välja att inte delta. Din medverkan är dock viktig och vi är tacksamma för den. 

Vill du vara med i medlemspanelen kan du ansluta dig i formuläret nedan.

Hur driver vi småföretagens frågor?

Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i och nyttan för samhällsutvecklingen är Företagarförbundets mission. Detta tillsammans med att arbeta för att förbättra villkoren att starta, äga, driva och utveckla företag. De aktiva inom organisationen är själva småföretagare och har därför både kunskap och erfarenhet om småföretagarens vardag och villkor.

Sjuklöneansvaret

Reformera sjuklöneansvaret för de minsta företagen

Arbetsgivaravgiften

Sänk arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen

Arbetsrätten

Modernisera arbetsrätten och LAS för småföretag

Småföretagens betydelse för Sverige

Småföretagen är idag tillväxtmotorn både vad det gäller ekonomi och skapandet av nya jobb i Sverige. De är den största arbetsgivaren inom den privata sektorn och sedan ett par decennier skapas ca 80 procent av de nya jobben här.

Det är därför av stor betydelse hur vardagen ser ut för landets småföretagare. Går det bra för dem?, är det enkelt att starta företag?, är trösklarna små samt förutsättningarna bra för utveckla verksamheten och anställa fler? – Ja, då går det också bra för Sverige.

Vi vill helt enkelt medverka, belysa varför, driva opinion och leverera förslag, till förändringar som gör det bättre, enklare och tryggare att vara småföretagare.

Vi driver småföretagarnas viktigaste frågor genom att:

 • Göra undersökningar i frågor, analysera dessa samt publicera rapporter.
 • Ge förslag till förbättringar.
 • Skriva pressmeddelande och debattartiklar och kommentarer kring det näringspolitiska läget.
 • Samtala med samt informera myndigheter och politiker.
 • Svara på remisser.
 • Samarbeta med andra organisationer kring gemensamma frågor.

Sagt och gjort!

Även om mycket arbete återstår för att förbättra klimatet för de minsta företagen så har en hel del förbättringar skett efter önskemål från Företagarförbundet och dess medlemmar.

 • Sänkt bolagsskatt
 • Förbättrat permitteringsstöd för de minsta företagen under Coronapandemin.
 • Sänkt nivå på aktiekapital från 50.000 till 25.000
 • Minskade sjuklönekostnader
 • Stoppade försämringar av 3:12 reglerna
 • Påbörjat förändring av LAS & turordningsreglerna…
 • Omsättningsstöd för enskilda firmor under Coronapandemin
 • Sänkt arbetsgivaravgift för unga och de första två anställda
 • Förenklingar för att starta företag
 • Bidragit till sänkt skatt på drivmedel

..men det finns mycket kvar att göra, några exempel på viktiga frågor vi driver för dig just nu:

 • Förbättra 3:12 reglerna
  (och försvara så att inte försämringar sker)
 • Flytta sjuklöneansvaret till Försäkringskassan
  (som har administrationen för det)
 • Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften…
 • Tillsätt en Småföretagarminister
 • Skapa tillväxtjobb!
 • Förbättra möjligheterna till att få offentliga affärer
 • Göra Sjukvårdsförsäkringen avdragsgill igen

Vårt påverkansarbete sker genom kontinuerliga möten och samtal med politiker främst inom näringspolitiken och finanspolitiken. 

Anmälan till medlemspanelen