Nystartsjobb – 25 procent av kostnaden för att anställa

Destroying gender stereotypes. Young woman auto mechanic working at auto service station using different work tools. Gender equality. Work, occupation, car. Pretty girl in work clothes

Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till dig som arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit från arbetslivet en längre tid, eller är ny i Sverige. 1 april 2022 höjdes ersättningsnivåerna för nya nystartsjobb.

Nystartsjobb innebär

 • Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till dig som arbetsgivare.
 • Nystartsjobb betalas ut när du anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller för vissa nyanlända invandrare.
 • Personen du vill anställa måste uppfylla villkoren för nystartsjobb och vara inskriven som arbetssökande hos oss. Personen får inte vara anställd när vi tar beslut om din ansökan.

Vad gäller för anställda som skall anställas med nystartsjobb?

Personen måste ha fyllt 20 år och vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det finns regler om vem som arbetsgivaren kan få stöd för. Ersättning för nystartsjobb kan bland annat ges för en person som:

 • ännu inte fyllt 25 år och varit frånvarande från arbetsmarknaden i minst 6 av de senaste 9 månaderna, eller
 • fyllt 25 år och varit frånvarande från arbetsmarknaden i minst 12 av de senaste 15 månaderna, eller
 • är nyanländ invandrare och arbetslös eller deltar i etableringsprogrammet, eller
 • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Kraven på dig som arbetsgivare för att din nyanställning ska kunna subventioneras?

Bolaget måste vara registrerat i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

 • Hela lönen ska betalas ut elektroniskt under hela perioden till den du anställer. Lönen ska också följa kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal i branschen.
 • Bolaget får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Bolaget får inte ha betalningsanmärkningar.
 • Den du anställer får inte ha väsentligt inflytande i verksamheten.

Historia nystartsjobb

Det var Fredrik Reinfeldts regering som först tog initiativet till att införa en subvention till arbetsgivare som anställde individer som stod utanför arbetsmarknaden. Dessa individer kategoriseras som långtidsarbetslösa, förtidspensionärer eller nyanlända som varit utanför arbetsmarknaden i åtminstone ett år. Detta var en av många åtgärder som vidtogs för att sänka kostnaderna som är associerade med en anställning.

Ersättning

Ersättningen varierar beroende på hur den anställde ”kvalificerar” sig för nystartsjobb. Det finns helt enkelt olika nivåer 2, 2,5 eller 3 ggr arbetsgivaravgiften. Den vanligaste ersättningen väntas bli 2 ggr arbetgivaravgiften. Vilket innebär att arbetsgivarens lönekostnad för ett nystartsjobb är 7432 istället för 26.284 kr vid en lön på 20.000 kr

 • Normal lön 20.000 kr + arbetsgivaravgift 31,42% 6.284 kr = 26.284 kr i total lönekostnad
 • Nystartsjobb 20.000 kr i lön. Företaget erhåller 2 X arbetsgivaravgift 12.568 kr vilket ger 20.000-12568=7432 kr i total lönekostnad

Ersättning för nystartsjobb beslutas för 1 år i taget. Beroende på hur länge arbetstagaren varit borta från arbetslivet så kan antalet år med ersättning variera.

Läs mer på arbetsförmedlingens hemsida. Där kan du även ansöka om nystartsjobb

4 svar

  1. Om du har ett nystartsjobb så beror det på vilken nivå arbetsförmedlingen beslutat att ditt nystartsjobb skall ha. Kontakta din arbetsförmedling för att få en korrekt beskrivning.
   Med Vänlig Hälsning
   Dennis

  1. Hej
   Nej i det fall vi beskriver blir kostnaden för arbetsgivaren endast 7432 kr. Men det finns tre olika nivåer på stödet: 2, 2,5 eller 3 ggr arbetsgivaravgiften så det kan skiljas sig beroende på hur den anställde kvalificerat sig för nystartsjobb.
   Med Vänlig Hälsning
   Dennis

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr