Kontrolluppgifter – varje månad

skatteverket

NYTT FRÅN 1 JULI

Det nya sättet att redovisa arbetsgivardeklaration kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Det gäller alla arbetsgivare, vissa redan från 1 juli 2018.

 

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

I PRAKTIKEN INNEBÄR det att den information som tidigare redovisades som kontrolluppgifter i januari, året efter, nu ska lämnas in varje månad istället. Detta innebär nya blanketter för dem som fortfarande redovisar på papper men förhoppningen är att de flesta företag ska använda e-tjänsterna.

SYFTET MED ATT införa reglerna är att minska skattefusk. En mer detaljerad redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen är en effektiv åtgärd för att rätt uppgifter redovisas, menar staten. Redan idag redovisar och betalar arbetsgivare in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de anställda till Skatteverket, men det är först när kontrolluppgifterna lämnas som lön, förmåner och avdragen skatt kopplas till den anställda och det är ofta då som eventuella fel upptäcks. En fördel är att de anställda kommer att kunna se de uppgifter som arbetsgivaren redovisat till Skatteverket.

”För småföretagare innebär det en ökad adminstration. Det är främst staten och de anställda som tjänar på det nya systemet”

Från och med 2019 blir det synligt på Mina sidor för arbetstagaren. Det innebär bland annat att om man har flera arbetsgivare blir det enklare att se den sammanlagda inkomsten och man kan själv visa uppgifterna som ett intyg om någon efterfrågar.

FÖR SMÅFÖRETAGARE INNEBÄR det en ökad administration. Det är främst staten och de anställda som tjänar på det nya systemet. Men för den som redan använder ett lönesystem integrerat med ekonomisystemet och lämnar sin arbetsgivardeklaration via e-tjänsten bör dock det extra arbetet bli minimalt.

 

NÄR BÖRJAR REGLERNA GÄLLA FÖR DIG?

Förändringen gäller för alla arbetsgivare från redovisningsperiod januari 2019, men införs i två steg:

1 juli 2018, arbetsgivare med personalliggare och 16 eller fler anställda.
Företag i vissa branscher som har 16 anställda eller fler och ska föra personalliggare ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med 1 juli 2018, redovisningsperiod juli 2018. Din första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i augusti 2018.

1 jan 2019, övriga arbetsgivare
Från 1 januari 2019 gäller de nya reglerna alla som är skyldiga att redovisa utbetald ersättning och gjorda skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. Din första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i februari 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr