20 miljarder i skatt försvinner

20 miljarder skattekronor försvinner årligen på grund av svarta pengar i handeln och restauranger, enligt en ny rapport. Men det finns ett enkelt sätt att motverka fusket: be alltid om kvitto, skriver Skatteverket och flera företagar- och branschorganisationer.

Med gemensamma krafter kan Sverige minska skattefusket och öka den schysta konkurrensen för företagen. Men det räcker inte att ­näringslivet och Skatteverket agerar. Genom att alltid be om kvitto kan alla konsumenter ­bidra till rättvis konkurrens för företagen och motverka skattefusk.

Enligt en ny rapport från Skatteverket försvinner varje år uppskattningsvis 20 miljarder ­kronor i skattepengar på grund av svarta pengar inom handeln, på restauranger och inom andra branscher där konsumenter betalar varor och tjänster med kort eller kontanter. Fusket beror i huvudsak på att alla köp inte slås in i kassa­apparaten och ­därmed inte kommer in i före­tagets redovisning.

Förra året trädde en ny lag i kraft som innebär att företag som tar betalt kontant eller med kort måste ha ett godkänt kassaregister som ska användas vid varje försäljning. I och med lagen går det att i efterhand spåra alla ­registreringar. Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare från ­illojal konkurrens. Den nya lagen innebär att företagen ska skriva ut och erbjuda kunden ett kvitto vid varje försäljning. Kvittot ­garanterar att köpet har slagits in i och registreras i kassan.

Det är fortfarande för tidigt att analysera effekterna av den nya kassaregisterlag som trädde i kraft 2010 och Skatteverket har ännu inte gjort någon utvärdering.

Redan nu går det dock att se att den redovisade omsättningen har ökat kraftigt i flera av de branscher där många företag omfattas av den nya skatteregisterlagen. Skatteverkets statistik visar att den redovisade utgå­ende momsen för restauranger ökade med 7 procent under 2010. För frisörer är siffran 11 procent. Även om konjunkturen har varit god under året tyder detta på att den nya lagen har påverkat utvecklingen.

Det är inte bara den skattefinansierade välfärden som drabbas när någon fuskar med skatten. Lika allvarligt är att konkurrensen snedvrids för alla de seriösa företag som vill göra rätt för sig. För en pizzeria, blomsteraffär eller kiosk kan det innebära ett reellt konkurshot om konkurrenten tvärs över gatan dumpar priserna genom att inte betala sina skatter.

Skattefusket är långt ifrån jämnt fördelat. De allra flesta ­företag sköter sin redovisning och betalar sina skatter medan ett begränsat antal oseriösa aktörer skor sig på andras bekostnad. Svarta pengar skapar även en grogrund för organiserat svart­arbete och ekonomisk brottslighet. Spåren leder ofta vidare till den organiserade brottsligheten som är ett växande hot mot ­samhället.

Att betala med kort eller kontanter utan att ta kvitto är vanligast i vardagliga situationer när man handlar för lägre belopp. De som av gammal vana inte brukar ta kvitto när de exempelvis går på kafé eller lunchrestaurang, ­köper glass eller klipper sig, tänker säkert inte på att det indirekt kan underblåsa svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Kvittot är beviset för att alla köp verkligen registreras och att svarta pengar inte stoppas vid ­sidan om. En sund konkurrens på lika villkor gynnar inte bara den enskilda företagaren som riskerar att konkurreras ut av skattefuskare utan också konsumenten och samhället i stort. Att be om kvittot är ett lätt sätt att bekämpa ett allvarligt problem i vårt samhälle och stödja schyst konkurrens.

INGEMAR HANSSON
generaldirektör Skatteverket

DAG KLACKENBERG
vd Svensk Handel

CAMILLA LITTORIN
förbundssekreterare FöretagarFörbundet

THOMAS FRANCKE
vd Frisörföretagarna

ROLF PERSSON
ordförande Blomsterbranschens Riksorganisation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr