OKQ8 logo

Erbjudande från OKQ8 till medlemmar

I samarbete med OKQ8, erbjuds du möjligheten att tanka enkelt och förmånligt med OKQ8 Företagskort. Företagspriset samt rabatterna nedan är inkl. moms och gäller tills vidare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta OKQ8 säljservice per telefon eller e-post:

Tel: 020-65 65 65
E-post: foretagskort@okq8.se

Drivmedelsrabatter

Inklusive moms

Bensin 43 öre per liter
Diesel 78 öre per liter
Etanol 43 öre per liter
  
Fordonsgas35 öre/kg
 Automattvätt15%
 Smörjmedel15% (butiksförpackningar)
 Trafikprodukter 15% (glödlampor, säkringar, spolarvätska mm)

Rabatten avdrages vid varje faktureringstillfälle. Rabatt utgår från aktuell företagsprislista. http://www.okq8.se/foretag/priser 

Ovan erbjudande gäller vid direktfakturering till slutkund. Ej via Vagnparksbolag.

OKQ8 Företagskort gäller på samtliga OKQ8-stationer samt på OKQ8-skyltade Volvo och EON anläggningar. För information om allmänna villkor gällande OKQ8 Företagskort hänvisar vi till http://www.okq8.se/foretag

För mer information och för att ansöka om företagskort direkt i din telefon eller via datorn, klicka på länken nedan.


Bulk – Eldningsolja och diesel

Ring tel. 020-85 86 87 för frågor och beställning. Ange avtalsnummer: 700109

OKQ8 förbehåller sig rätten att under offertens giltighetstid eller under gällande avtalsperiod genomföra så kallad ”teknisk pris- och rabattändring”, d.v.s. att höjning eller sänkning av företagspris och rabatt sker samtidigt så att Ert pris då blir oförändrat. Rabatt utgår med det högsta av avtalad kortrabatt eller pumpprisrabatt till följd av priskrig.