Erbjudande från OKQ8 till medlemmar

I samarbete med OKQ8, erbjuds du möjligheten att tanka enkelt och förmånligt med OKQ8 Företagskort. Företagspriset samt rabatterna nedan är inkl. moms och gäller tills vidare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta OKQ8 säljservice per telefon eller e-post:
Tel: 020-65 65 65
E-post: foretagskort@okq8.se

Drivmedelsrabatter

Inklusive moms

Bensin 43 öre per liter
Diesel 78 öre per liter
Etanol 43 öre per liter
Fordonsgas35 öre/kg
 Automattvätt15%
 Smörjmedel15% (butiksförpackningar)
 Trafikprodukter 15% (glödlampor, säkringar, spolarvätska mm)

Rabatten avdrages vid varje faktureringstillfälle. Rabatt utgår från aktuell företagsprislista. http://www.okq8.se/foretag/pastation/drivmedel 

Ovan erbjudande gäller vid direktfakturering till slutkund. Ej via Vagnparksbolag.

OKQ8 Företagskort gäller på samtliga OKQ8-stationer samt på OKQ8-skyltade Volvo och EON anläggningar. För information om allmänna villkor gällande OKQ8 Företagskort hänvisar vi till http://www.okq8.se/foretag

För mer information och för att anmäla dig. ladda hem blanketten nedan ”Ansökan Företagskort”, skriv ut och fyll sedan i blanketten och skicka den till oss på OKQ8. Adress står på ansökan.

Information och ansökan OKQ8 Företagskort

Bulk – Eldningsolja och diesel

Ring tel. 020-85 86 87 för frågor och beställning. Ange avtalsnummer: 700109

OKQ8 förbehåller sig rätten att under offertens giltighetstid eller under gällande avtalsperiod genomföra så kallad ”teknisk pris- och rabattändring”, d.v.s. att höjning eller sänkning av företagspris och rabatt sker samtidigt så att Ert pris då blir oförändrat. Rabatt utgår med det högsta av avtalad kortrabatt eller pumpprisrabatt till följd av priskrig.

Medlemsförmåner

Juridisk rådgivning

Kostnadsfri telefonrådgivning från Rådgivningspanelen

Medlemspanelen

Din röst i opinionsarbetet med hjälp av webbenkäter

Medlemstidningen

Medlemstidningen speglar vad som händer i småföretagarnas Sverige

Inköpscentral med mycket fördelaktiga medlemsrabatter

Partner Företag ger ditt företag ett omfattande skydd.

En förmånlig gruppförsäkring, Partner Hälsa.

Tele2 abonnemang och tjänster till rabatterade priser

35% rabatt på rabattberättigat katalogsortiment

Tanka enkelt och förmånligt med OKQ8 Företagskort

Alla ska har råd att skydda sitt företag. Rätt Säkerhet och Trygghet till kraftigt rabatterade priser
N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.