Elavtal med Fortum

Elpriser har blivit en viktig kostnadsfråga för många företagare i takt med att priserna gått upp och svängningarna är stora. Företa­gar­för­bundet har tillsammans med Fortum tagit fram ett förmånligt elavtal som är speciellt anpassat till småfö­re­tagare. Ramav­talet riktar sig till Företa­gar­för­bundets medlemmar. För att ta del av avtalet behöver ni vara medlem hos Företa­gar­för­bundet.

Erbju­dandet

  • Fortum portföljförvaltning – sprider risker och ger ett lägre elpris över tid.
  • Tak på 3,7 öre/kWh i påslag.
  • Lägg till samfakturering för endast 19 kr per månad
  • Tillgång till Fortum Online. Digitalt verktyg med översikt över elförbrukning, fakturor, effekttoppar samt möjlighet att sätta larm vid avvikande förbrukning.
  • Möjlighet att välja energikälla.
  • Tak på 2,7 öre/kWh för kunder som istället önskar Rörligt elavtal

Hur fungerar en portfölj­för­valtning?

Fortums portfölj­för­valtare besitter stor kunskap om elmark­naden. De analy­serar marknaden och utnyttjar prissväng­ningarna för att hitta det bästa priset för kunden både på kort- och långsikt. De gör alltså flera delinköp vid gynnsamma tillfällen med god framför­hållning när priset är lågt. Genom­snittet av dessa delinköp blir ert slutliga elpris.

Vad är Samfak­tu­rering?

Samla alla era elkost­nader på en och samma faktura. Vi på Fortum erbjuder samfak­tu­ering vilket innebär att ni får en faktura för er nätavgift och er förbrukade el istället för två olika. Att få alla elkost­nader på samma faktura är en stor fördel. Ni får en bättre översikt och reducerar administ­rativt arbete med färre fakturor.