Arbetslösheten sjönk i november

Enligt färska siffror från SCB sjönk arbetslösheten i november till 8,5%, jämfört med tidigare månader.

Oktober 8,7 %

Kvartal 3 – 8,9 %

Antalet sysselsatta i Sverige i november var 5 109 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,5 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,5 miljoner per vecka, en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar