Arbetslösheten sjönk i november

Smiling white female trainee in clothing design studio

Enligt färska siffror från SCB sjönk arbetslösheten i november till 8,5%, jämfört med tidigare månader.

Oktober 8,7 %

Kvartal 3 – 8,9 %

Antalet sysselsatta i Sverige i november var 5 109 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,5 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,5 miljoner per vecka, en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr