Sjukvård-, Liv och Olycksfallsförsäkringar för småföretagare.

Företagarförbundet har genom samarbete med Max Matthiessen tagit fram en mycket förmånlig Sjukvårds-, Liv- och Olycksfallsförsäkring speciellt anpassad för dig som småföretagare din familj och dina anställda.

Skicka in ansökan nedan eller ring 08-613 03 14 så hjälper vår försäkringsrådgivare dig till ett tryggare företagande!

Företagarförbundet försäkringar Trygghetspaket sjukvård

Du som medlem i FF har möjlighet att teckna en sjukvårdförsäkring. Försäkringsgivare är SEB. Med försäkringen får du snabb tillgång till privat vård genom ett stort nätverk av specialister i hela landet. I (bifogade) ansökningsblanketter finner du information om pris och innehåll i vårdförsäkringen för dig och ev. medförsäkrad. 

Har du frågor om FF Sjukvård så går det bra att ringa Max Matthiessen på 08- 613 03 14 eller fyll i ansökan så kontaktar vi dig.

SEB
Företagarförbundet försäkringar Trygghetspaket liv olycksfall

För att du ska slippa ekonomiska bekymmer om något händer har vi tagit fram en förmånlig gruppförsäkring, FF Hälsa som består av 6 olika försäkringar. Liv-, sjuk-, sjuk och olycksfall-, olycksfall, barnförsäkring och vårdförsäkring. (Försäkringsförmedlare är Max Mathiesen och Försäkringsgivare är Bliwa Livförsäkring och SEB Pension & Försäkring AB)

Har du frågor om FF Hälsa så går det bra att ringa Max Matthiessen på 08-613 03 14 eller fyll i ansökan så kontaktar vi dig

max mathiesen
Bliwa logo

Livförsäkring 10 prisbasbelopp

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till dina nära och kära om du skulle gå bort. Om du dör behöver din partner klara era gemensamma kostnader på en inkomst. Har du barn från tidigare förhållande, då har de enligt lagen rätt att få sin arvslott direkt när du dör. Det kan drabba din efterlevande partner hårt. En livförsäkring ger ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Den hjälper till att skapa lugn ifall det som inte får hända händer.

Olycksfall heltid 30 prisbasbelopp

En olycksfallsförsäkring ger betydelsefullt skydd oavsett livssituation – ett viktigt ekonomiskt stöd om olyckan är framme. Försäkringen ersätter kostnader du får vid en olycka, till exempel för vård, rehabilitering, hjälpmedel och resor. Det är ett bra och viktigt skydd. Men en olycksfallsförsäkring gör verklig skillnad om olyckan leder till ett handikapp som gör att du inte längre kan arbeta eller fungera som vanligt. 

Sjukvårdsförsäkring

Du som medlem i FF har möjlighet att teckna en sjukvårdsförsäkring. Försäkringsgivare är SEB. Med försäkringen får du snabb tillgång till  privat vård genom ett stort nätverk av specialister i hela landet. (Förtur till vård som inte är akutsjukvård).

*Du kan inte söka vård för något du redan sökt för i vården, då gäller 18 månaders karens för just den åkomman du sökt för.