Gör enkla och säkra bakgrundskontroller av nya eller befintliga medarbetare och affärspartners

Anonymt och med en förmånligt medlemspris. Undvik att drabbas av ekonomiska förluster, problem på arbetsplatsen och ett skadat varumärke genom att kontrollera de du arbetar tillsammans med i Verifieras rättsdatabas.

Bakgrundskontroll i realtid!

Med Verifieras verktyg kan användaren enkelt och anonymt utföra bakgrundskontroller av fysiska och juridiska personer med inriktning på aktuella och historiska förekomster i juridiska processer. Verifiera ger användaren en snabb tillgång till handlingar från svenska domstolar varje dag och dygnet runt.  Något som kan vara av avgörande betydelse i samband med företagsförvärv, rekrytering eller affärsmässigt samarbete.

Prisexempel: Bakgrundskontroll

Privat

 1. Kreditinformation
 2. Inkomstuppgifter
 3. Betalningsanmärkningar
 4. Personalia (adressuppgift, personnummer, civilstatus)
 5. Juridisk information
 6. Bolagsengagemang
 7. Körkortsstatus

Företag

 1. Juridisk information avseende företaget (rättsdata)
 2. Juridisk information avseende styrelsen (rättsdata)
 3. Datum för senaste händelse
 4. Specificerade betalningsanmärkningar
 5. Utredningsrapport och återtagningsmål från kronofogden
 6. Styrelseinformation / Ägare / Ledning
 7. Företagets ratinghistorik
 8. Kreditbetyg
 9. Finansiell information

395 kronor

Verifiera har kvalitetssäkrad domstolsinformation från 2007 och fram till dags dato och är Sveriges största rättsdatabas med inriktning på bakgrundskontroll.

Verifiera samlar varje arbetsdag in alla offentliga handlingar från:

 • Polismyndigheten
 • Åklagarmyndigheten
 • Tingsrätterna (48 stycken)
 • Hovrätterna (6 stycken)
 • Högsta Domstolen
 • Förvaltningsdomstolarna (12 stycken)
 • Kammarrätterna (4 stycken)
 • Högsta Förvaltningsdomstolen
 • Arbetsdomstolen
 • Hyresnämnden
 • SPAR (Skatteverket)

I korthet så hittar du alla brottmål, tvistemål och andra ärenden som behandlas i svensk allmän domstol i Verifieras rättsdatabas. Snyggt strukturerat och med hjälp av ett sofistikerat sökverktyg. Informationen vi köper från myndigheterna behandlas med vår unika mjukvara och ligger uppe cirka 48 timmar efter det att dom vunnit laga kraft, åtal väckts eller stämningsansökan lämnats in. Vi tar även in strafförelägganden, så mer ringa trafikbrott och förseelser uppdateras också löpande i databasen.

I verktyget finns även funktioner för import av excel-listor med person-/organisationsnummer för bevakning. Som kund hos Verifiera har ni alltid tillgång till personlig support via chat och telefon.

Ring oss för mer info 08–240 380

Eller…