SafeSEC!

-en investering i företagets säkerhet!

För de flesta företagare är det helt naturligt att teckna sak- och ansvars-försäkringar. Dock kan inte försäkringar skydda ett företag mot allt som kan drabba det. Därför måste företagare ta tag i den egna situationen för att – så långt möjligt – förebygga oönskade händelser.

Fundera över vad det skulle innebära för dig och ditt företag om: 

 • Er produktionshall skadas pga brand eller dylikt?
 • En nyckelperson i företaget försvinner med ert kundregister?
 • En underleverantör går i konkurs utan förvarning?
 • Kunder börjar antyda att er säljare luktar alkohol?
 • En medarbetare anklagas för sexuella trakasserier?
 • En anställd blir förföljd, mår allt sämre och är ofta sjukanmäld?
 • Er hemsida hackas och fylls med porrelaterat material?
 • Ert lagersvinn medför att ni fått röda siffror i bokslutet de senaste åren?
 • Vital produktionsutrustning, typ specialtillverkade verktyg stjäls?

Förebyggande insatser kostar normalt endast en bråkdel av de skadekostnader som uppstår när något oönskat har inträffat.

SafeSEC hjälper dig med:

 • Konkreta och målinriktade sårbarhets- och konsekvensanalyser avseende vad som kan – men inte helst inte får – inträffa i företaget
 • Definierar ert behov av kontinuitetsplaner avseende produktion, material- och personalförsörjning mm
 • Utarbetar tydliga policys och lättförståeliga riktlinjer (drog, uppförande, information/IT etc) och informerar all personal
 • Analyserar behovet av säkerhetstjänster såsom fysiskt skydd, larm, bevakning och utformar lösningar som är motsvarar behovet
 • Bistår vid upphandling av ovan nämnda säkerhetstjänster och –produkter.
 • Löser svårhanterliga personalproblem som kan innebära risk för företaget
 • Bistår dig vid rekrytering med bland annat bakgrundskontroll m.m.
 • Rådgivning per telefon.
 • Kraftiga rabatter hos våra partners, såsom Securitas, Great Security m.fl. 

Du får även åtkomst till den lösenordsskyddade delen av vår hemsida. Där finner du aktuella praktiska och matnyttiga tips och råd.

Abonnemangspris
Företagarförbundets medlemmar erhåller 50 % rabatt på SafeSEC abonnemanget
189:-/mån (1- 10 anställda), op. 378:-
289:-/mån (fler än 10 anställda). op. 578:-

De 10 första konsulttimmarna från SafeSEC (per tolvmånadersperiod) kostar endast:
378:-/tim (1 – 10 anställda)
578:-/tim (fler än 10 anställda).
Konsultpris därefter: 750:-tim (normalpris för SafeSEC-kunder är 875:-/tim).

Läs mer och beställ på www.safesec.nu
OBS! När du beställer ditt abonnemang på vår hemsida måste du ange ”FF” efter ditt företagsnamn för att erhålla medlemspriser.

Medlemsförmåner

Juridisk rådgivning

Kostnadsfri telefonrådgivning från Rådgivningspanelen

Medlemspanelen

Din röst i opinionsarbetet med hjälp av webbenkäter

Medlemstidningen

Medlemstidningen speglar vad som händer i småföretagarnas Sverige

Inköpscentral med mycket fördelaktiga medlemsrabatter

Partner Företag ger ditt företag ett omfattande skydd.

En förmånlig gruppförsäkring, Partner Hälsa.

Tele2 abonnemang och tjänster till rabatterade priser

35% rabatt på rabattberättigat katalogsortiment

Tanka enkelt och förmånligt med OKQ8 Företagskort

Alla ska har råd att skydda sitt företag. Rätt Säkerhet och Trygghet till kraftigt rabatterade priser

Rabatt på drivmedel och tillbehör

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.