Kategorier
Arkiv

Enklare semesterregler

FöretagarFörbundet tillstyrker utredningens förslag. FöretagarFörbundet ser särskilt positivt på förenklingarna av semesterintjänande vid frånvaro. Dessa ger större förutsebarhet för både arbetsgivare och arbetstagare vid sjukdom

LÄS MER »

Betalningstider i näringslivet

Sammanfattning Då utredningsuppdraget varken omfattat att ge förslag på övergripande förändringar av civilrättslig lagstiftning eller förändringar i regelverket, vad avser redovisning och inbetalning av mervärdeskatt,

LÄS MER »