Kategorier
Arkiv

F-skatt åt flera

FöretagarFörbundet har fått denna promemoria på remiss. FöretagarFörbundet stödjer ambitionen att göra F-skattesedeln tillgänglig för fler. Utredningens förslag, att även avsikten ska beaktas på samma

LÄS MER »

Enklare semesterregler

FöretagarFörbundet tillstyrker utredningens förslag. FöretagarFörbundet ser särskilt positivt på förenklingarna av semesterintjänande vid frånvaro. Dessa ger större förutsebarhet för både arbetsgivare och arbetstagare vid sjukdom

LÄS MER »