Kategorier
Arkiv

Aktiekapital i privata aktiebolag

FöretagarFörbundet har länge haft ståndpunkten att minsta tillåtna aktiekapital i aktiebolag bör sänkas, så att fler företagare ska ha möjlighet att använda sig av en

LÄS MER »

Trygghetssystemen för företagare

Sammanfattning: FöretagarFörbundets ståndpunkt är att trygghetssystem baserade på inkomstbortfallsprincipen alltid kommer att passa företagare sämre än andra grupper. Utredningens förslag löser inte de grundläggande problemen

LÄS MER »

Den nya generationens företagare

Den typiska svenska småföretagaren är i femtioårsåldern, men vad kommer sen? Hur ser den nya generatio­nens småföretagare ut? Under hösten 2008 har vi på FöretagarFörbundet

LÄS MER »